MEDLEMSSIDER          RØDE KORS          HOVEDSTADENS RØDE KORS          

 

Samaritervagten

Samaritervagten er vores base under dit arrangement. Det er her vi har vores udstyr, det er her vi opstiller bårepladser og har mulighed for udføre alle typer behandlinger. Det er ligeledes her vi opholder os under dit arrangement, når vi ikke er på udkald eller runderer.

Dette stiller naturligvis nogle krav til lokalet/teltes beskaffenhed, ligesom det er nødvendigt for os at kunne disponere over lokalet/teltet fra 1 time før arrangementet starter til 1 time efter arrangementet slutter, da vi har behov for at indrette lokalet til behandlinger.

Er det et stort arrangement, enten publikumsmæssigt eller arealmæssigt, kan det til tider være hensigtsmæssigt at oprette flere vagtlokaler. Dette er for at sikre en vis kapacitet, så vi kan behandle flere, men også så der er kort afstand til samaritterne for dine gæster.

Har du ikke selv mulighed for at stille lokaler mv. til rådighed, så har vi telte af forskellig størrelse, som vi kan medbringe.

Go to top